TRANG THƠ NHIỀU TÁC GIẢ: ĐẠI TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN

Posted on Updated on

Thơ của TRẦN CHẤN UY nhân lễ tang Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

LogoTho-300x300TRẦN CHẤN UY

VẾT CHÉM PHÍA SAU LƯNG
Kính tặng đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhận vết chém từ sau lưng
Nơi ấy-những người đồng đội
Và vết chém chẳng bao giờ lành lại
Thế đấy
Máu vẫn thường chảy
Ở phía ta không đề phòng. 

View original post 2,543 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s