TƯ LIỆU MỚI VỀ HÀN MẶC TỬ

Posted on

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

logovietKỷ niệm 101 năm sinh Hàn Mặc Tử (1912-2013) 

VỀ NGUỒN THƠ VĂN HÀN MẶC TỬ

 NGUYỄN HỮU SƠN sưu tập và giới thiệu
(Viện Văn học – Tel: 0913031635)

Thi sĩ Hàn Mặc Tử (1912-1940), còn có các bút danh Hàn Mạc Tử, Minh Duệ Thị, P.T, Phong Trần, L.T, Lệ Thanh, Lệ Thanh nữ sĩ, Lệ Giang, Sông Lệ, Mộng Cầm, Trật Sên, Cụt Hứng, Foong Tchan, Anh Hoa, Trọng Minh, Tinh Nhơn, Cô Đài Trang, Cô Bạch Bình Giang…;

View original post 2,398 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s