SỰ RA ĐỜI CỦA THANH NIÊN TIỀN PHONG Ở NAM BỘ NĂM 1945

Posted on

Bài trên Xưa và Nay về Thanh Niên Tiền Phong. Về lực lượng này nên đọc thêm Hồi ký trần Văn Giàu 1940-1945 http://www.diendan.org/tai-lieu/hoi-ky-t-v-giau/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s