Historical & Public Figures-Vietnam

Võ Nguyên Giáp trong mắt Trần Văn Trà

Posted on Updated on

Re-blog from Lê Mai: Võ Nguyên Giáp trong mắt Trần Văn Trà

Tướng Võ Nguyên Giáp ra đi

Posted on Updated on

Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP không còn nữa.

TRANG THƠ NHIỀU TÁC GIẢ: ĐẠI TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN

Posted on Updated on

Thơ của TRẦN CHẤN UY nhân lễ tang Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

LogoTho-300x300TRẦN CHẤN UY

VẾT CHÉM PHÍA SAU LƯNG
Kính tặng đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhận vết chém từ sau lưng
Nơi ấy-những người đồng đội
Và vết chém chẳng bao giờ lành lại
Thế đấy
Máu vẫn thường chảy
Ở phía ta không đề phòng. 

View original post 2,543 more words