Historical & Public Figures-Vietnam

Võ Nguyên Giáp trong mắt Trần Văn Trà

Posted on Updated on

Re-blog from Lê Mai: Võ Nguyên Giáp trong mắt Trần Văn Trà

Advertisements

Catherine Karnow Photographing General VO NGUYEN GIAP

Link Posted on Updated on

Catherine Karnow Photographing General VO NGUYEN GIAP

Tướng Võ Nguyên Giáp ra đi

Posted on Updated on

Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP không còn nữa.

TRANG THƠ NHIỀU TÁC GIẢ: ĐẠI TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN

Posted on Updated on

Thơ của TRẦN CHẤN UY nhân lễ tang Đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

LogoTho-300x300TRẦN CHẤN UY

VẾT CHÉM PHÍA SAU LƯNG
Kính tặng đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhận vết chém từ sau lưng
Nơi ấy-những người đồng đội
Và vết chém chẳng bao giờ lành lại
Thế đấy
Máu vẫn thường chảy
Ở phía ta không đề phòng. 

View original post 2,543 more words